Med gedigna erfarenheter från såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning och föreningsliv erbjuder U Mossberg International AB konsultuppdrag inom
  • Management Consulting
  • Chefs-coaching
  • Styrelseuppdrag

Låt min erfarenhet lyfta Er verksamhet!

 

Ulf Mossberg

Biografi
Yrkeserfarenhet
Styrelseuppdrag
Kontakta mig
Länkar